Het werelderfgoed in Nederland is goed beschermd. Toch zijn er ontwikkelingen die impact op het werelderfgoed hebben. De publicatie Werken aan werelderfgoed laat aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien welke kansen werelderfgoed biedt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Hierbij komen zes uitdagingen aan bod: ontwikkelingen in de omgeving, de zoektocht naar een nieuwe functie, herinrichting van het terrein of gebied, een gezonde exploitatie, bezoekers verleiden en geleiden en samenwerken met andere partijen.

Deze publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft voorbeelden, praktische handvatten en instrumenten voor de omgang met belangrijke uitdagingen in de werelderfgoedpraktijk. Reith|Hendriks dacht mee over het concept en deed tekst- en beeldredactie.

Download ‘Werken aan werelderfgoed – Zes uitdagingen in de praktijk’