Verkeersveiligheid en verkeerseducatie

updateVerkeersonveiligheid leidt tot groot leed en minder groot leed. We zijn van nature geneigd om het grote leed als maatstaf te nemen voor beleid. En omdat het aantal verkeersdoden bijna jaarlijks afneemt, zakt de belangstelling voor verkeersveiligheid weg. Het aantal ernstig verkeersgewonden is echter vele malen groter dan het aantal verkeersdoden. En dit aantal blijft in schrikbarend tempo stijgen. Helemaal onopgemerkt blijft dat gelukkig niet.
Verschillende instanties en onderzoekinstituten dragen oplossingen aan die wel degelijk een kentering kunnen brengen. Soms is met eenvoudige middelen al veel te bereiken, maar er zijn situaties waar meer ingrijpende infrastructurele aanpassingen nodig zijn en daar ontbreekt in deze tijd vaak het geld voor.
Dat is wellicht ook de reden dat er ook steeds meer aandacht komt voor gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. Hopelijk draagt deze Update bij aan het besef dat het tijd wordt voor een meer strategische aanpak ten aanzien van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. In opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer beschreven we in de nieuwe editie van het tijdschrift Update de belangrijkste uitdagingen op dit terrein.

Lees de complete uitgave