Position Paper Informatiehuis Cultureel Erfgoed

Laan van de LeefomgevingMedio 2016 treedt de Erfgoedwet in werking en in 2018 de Omgevingswet. Een landelijk dekkende digitale voorziening, aangeduid als de Laan van de Leefomgeving, gaat de doelen van beide wetten ondersteunen. In de Laan komen diverse ‘informatiehuizen’: Lucht, Bodem, Water, Natuur, Geluid, Cultureel erfgoed, Ruimte, Externe Veiligheid, Bouw, Afval. Hierin wordt data die in een domein beschikbaar is, omgezet naar informatieproducten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vervult de rol huismeester van het Informatiehuis Cultureel Erfgoed en haar dienstverlening wordt meer vraaggericht.

Begin dit jaar is een position paper afgerond waarin OCW aangeeft hoe ze invulling wil geven aan het Informatiehuis Cultureel Erfgoed. Voor dit document deden we ‘eindredactie-plus’: informatie herstructureren, leesbaarheid bevorderen (o.a. intro’s, kaders, koppen), tekstdelen toevoegen en een taalkundige check. Bovendien zijn voor de medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed intranetpagina’s en factsheets over het Informatiehuis Cultureel Erfgoed gemaakt.