Het Grote Big Data Congres

bigdatacongresBig Data betekent het begin van een omslag in het denken over verkeer en vervoer. Want juist in deze sector worden enorme hoeveelheden data verzameld.

Elke seconde registreren verkeersdetectoren in of langs de weg meldingen van voertuigen. We weten hoe snel ze rijden, hoe groot ze zijn, hoe zwaar ze zijn en waar ze vandaan komen. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Van seconde tot secondes wordt de positie van de bus doorgegeven, gekoppeld aan het tijdstip.

Maar daarbuiten is ook nog heel veel andere verkeersgerelateerde data beschikbaar. Bijvoorbeeld ongevalsgegevens van politie en ziekenhuizen, of informatie over het weer, de bevolkingsopbouw of het vervoermiddelenbezit.

Van al die data wordt nu slechts een fractie gebruikt. Sinds kort zijn er nieuwe technische mogelijkheden om die enorme hoeveelheden data te doorgronden en hele nieuwe verbanden te leggen. Daarom zal Big Data één van de belangrijkste tools gaan vormen in het verkeers- en vervoerbeleid van de toekomst.

Reith | Hendriks – Verkeersnet.nl organiseerden begin 2014 het zeer succesvolle Big Data Congres over verkeer en vervoer!