Reith | Hendriks schrijft niet alleen met veel kennis over mobiliteitsonderwerpen. We koppelen deze kennis aan veel ervaring met communicatie over verkeer en vervoer. Van vakinhoudelijke artikelen en beleidsbrochures tot online nieuwsberichtenservice en content voor websites.Fietsverkeer 42


Fietsverkeer is (volgens ons) het beste vaktijdschrift in de sector mobiliteit. Geen geknipte persberichten of reclameblokken, maar onafhankelijke vakgerichte journalistiek over alle aspecten van fietsbeleid, voor mobiliteitsdeskundigen bij gemeenten en andere overheden. Een kwalitatief hoogstaande vakuitgave van CROW-Fietsberaad, die we al vele jaren met veel plezier maken (evenals de veel gelezen nieuwsbrief).

Download gratis het laatste nummer

Trends 2018


In de editie van Trends 2018 staan dit jaar 38 interviews met vertegenwoordigers uit de wetenschap, overheid, onderzoek, markt en advisering. ‘Trends’ is een extra uitgave van Verkeerskunde, OV-Magazine, Parkeer24 en Verkeer in Beeld. Reith|Hendriks nam vijf interviews voor haar rekening:

Fietsnieuws voor professionals


fietsberaadReith | Hendriks levert ook fietsnieuws voor professionals bij gemeenten en andere organisaties. Onder meer via de websites  fietsberaad.nl en tourdeforce2020.nl. Een booming markt, nu de fiets steeds meer wordt gezien als oplossing voor tal van verkeers- en bereikbaarheidsproblemen met name voor de binnensteden. En waar vooral berichtgeving over innovatieve oplossingen meer dan welkom is.

www.fietsberaad.nl
tourdeforce2020.nl

EV-Box


EV-BoxEV-Box, is ontwikkelaar en producent van laadoplossingen voor elektrische auto’s. We hielpen met redactie en inrichten van hun nieuwe website (in 2016).

Bekijk de website

Fietspatronen in Nederland


fietspatronenDe Universiteit van Amsterdam verrichtte een aantal studies rond de ontwikkeling van het fietsverkeer. Want hoewel er veel wordt gefietst in Nederland, is relatief weinig bekend over factoren die het fietsgebruik beïnvloeden. Maar hoe zorg je ervoor dat deze wetenschappelijke kennis toegankelijk wordt voor een breed publiek?
Dat is één van de specialiteiten van Reith | Hendriks. We vertaalden de verschillende onderzoeken naar goed leesbare artikelen en bundelden die in een speciale publicatie voor CROW.
U kunt het gratis downloaden op de website van CROW Fietsberaad.

Trends in parkeren


trendsinparkerenNederland telt een kleine ruim 8 miljoen personenauto’s. Die staan gemiddeld 23 uur per dag ergens geparkeerd. Soms thuis voor de deur, soms bij kantoor of bij het winkelcentrum of het sportveld. Er zijn dus meer parkeerplaatsen nodig dan er auto’s zijn, naar schatting ongeveer twee keer zo veel. Niet zo gek dus dat parkeren centraal staat in de ANWB-CROW Trendmonitor Parkeren 2014.

Reith | Hendriks produceerde het geheel. Analyseerde en verwerkte de enquête-uitslagen, sprak met deskundigen, schreef alle teksten, verzorgde de vormgeving en verwerkte dit alles tot een handzame uitgave.

Vooralsnog alleen beschikbaar voor de deelnemers aan het Nationaal verkeerskundecongres 2014. Later ook via de website van CROW. (Maar voor de liefhebbers hebben we er nog een paar exemplaren liggen).

Jubileumnummer Update 10


updateOok de 10e editie van de CROW-KpVV Uitgave Update werd volledig verzorgd door Reith | Hendriks & partners. In de vorige 9 nummers kwamen thema’s aan de orde als politieke besluitvorming, gedragsbeïnvloeding, de duurzame stad, parkeren, enzovoort.We zetten deze thema’s kort neer en vroegen een aantal CROW-KpVV-deskundigen hoe zij daar nu tegenaan kijken. Wat hebben we geleerd van het verleden? Wat staat ons nog te wachten? Dit resultaat legden we in een Ronde-Tafelbijeenkomst voor aan een panel van gemeentelijke beleidsmedewerkers. Wat zien ze vanuit hun praktische ervaring als belangrijke uitdagingen met betrekking tot deze thema’s voor de komende jaren? Hoe denken ze daarmee om te gaan? Het boeiende resultaat bundelden we in het fraai vormgegeven 10e nummer.
U kunt het gratis downloaden op de website van CROW.

Fietsen is stallen


cover_fv34Anders dan je misschien denkt, gaat het bij het fietsbeleid vandaag de dag niet in de eerste plaats om de aanleg van fietspaden, maar om de bouw van stallingen. Daaraan is een belangrijk deel van dit nummer van het tijdschrift Fietsverkeer gewijd. We maken het  in opdracht van CROW-Fietsberaad. Wij verzorgen de meeste teksten, de fotografie, de vormgeving en het drukken en verspreiden onder de ruim 4000 abonnees.

Lees het complete nummer

Duurzame mobiliteit


update10_coverIn het tijdschrift Update dat Reith | Hendriks in opdracht van CROW-KpVV schrijft en produceert is het meest recente nummer gewijd aan Duurzame Mobiliteit. Wat kun je op lokaal niveau met dit begrip? Hoe vind je aansluiting bij belangrijke nota’s als het Witboek van de EU en het SER-energieakkoord. We keken onder meer in Eindhoven en Nijmegen. En spraken met toonaangevende deskundigen. Er liggen volop kansen, juist voor gemeenten en regio’s.

Lees het complete nummer