Reith | Hendriks schrijft niet alleen met veel kennis over ICT-onderwerpen. We koppelen deze kennis aan veel ervaring met communicatie over ICT. Onder andere vakinhoudelijke artikelen, wervende webteksten, brochures, persberichten, boeken.Vrouwelijke rolmodellen in ICT boeken succes


Het percentage vrouwen in de ICT in Nederland is met ongeveer 10 procent erg laag. Lichtpunt is dat de laatste jaren steeds meer meisjes een bètatechnisch profiel zijn gaan kiezen. Dat komt mede door de georganiseerde inzet van de 1500 rolmodellen, verzameld in de database Spiegelbeeld van VHTO, op scholen.

Lees het artikel in Automatisering Gids dat we hierover schreven.

ProPhone Solutions: kaartenactie en webredactie


Meer dan 80.000 huishoudens in Utrecht kregen een kaart in de brievenbus. Over wat voor leuke dingen je met je oude mobieltje kunt doen. Opsturen naar Cash4Mobile bijvoorbeeld. Dat betekent snel geld op je bankrekening. Of de waarde doneren aan een goed doel. Het milieu is altijd geholpen. We dachten mee over het concept en schreven de tekst.
Cash4Mobile is een initiatief van ProPhone Solutions, specialist in de terugname en verwerking van gebruikte, overbodige en defecte consumentenelektronica. Voor zowel Cash4Mobile als ProPhone Solutions verzorgden we ook de webteksten.

>>>voorkant kaart >>>achterkant kaart

MVO en ICT-branche: geen borstklopperij


Be good and tell it! In de VS en Engeland is het heel normaal dat je vertelt welke maatschappelijke inspanningen je bedrijf levert. Je wordt er zelfs op afgerekend als je niks laat horen. Nederland is echter heel terughoudend hiermee. Want stel je voor dat je beticht wordt van goede sier maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, corporate citizenship of corporate social responsibility (CSR). Dan ben je onbescheiden of niet integer. Zo werkt de Nederlandse moraal.

Dit fenomeen komt geregeld terug bij de kandidaten in de serie in Automatisering Gids over maatschappelijk betrokken ondernemen. Tijdens de circa 20 interviews met partijen uit de ICT-branche kwam onder andere naar voren: ‘de naam van het goede doel mag maar één keer vermeld’, ‘we willen liever geen opgeklopt verhaal’, ‘het is de eerste keer dat we de buitenwereld over een project vertellen’. Er was ook een organisatie die liever niet meedeed ‘omdat MVO niet iets is waarover we momenteel communiceren’. Te concluderen valt dat er op zijn minst sprake is van een lichte worsteling met hoe de buitenwereld in te lichten over de eigen maatschappelijke activiteiten. Dat weerhield een flinke verzameling partijen er gelukkig niet van erover te vertellen. Zonder borstgeroffel, maar wel met kleur en geregeld met passie. Pr-/marketing-/communicatie-/MVO-managers die twijfelen: bekijk de serie eens.

Intelligente snelheidsadaptie (ISA)


Kreukelzones, airbags en autogordels hebben ertoe geleid dat er de laatste jaren aanzienlijk minder slachtoffers in het verkeer vallen. Maar ook door de aanleg van rotondes, verkeerdrempels en vrijliggende fietspaden is het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk teruggedrongen. In vrijwel alle Europese landen zijn de ongevallencijfers de laatste decennia fors gedaald. De mogelijkheden om het aantal ongevallen verder te reduceren zijn beperkt, zo erkennen verkeersveiligheidsdeskundigen. Daarom bekijkt men wereldwijd in hoeverre ICT-toepassingen nieuwe kansen bieden. Een kansrijke toepassing is intelligente snelheidsadaptatie (ISA). Hierover schreven we een artikel voor Technolution.

Behavioral Targeting


Veel bedrijven experimenteren met behavioral targeting. Deze techniek biedt immers volop kansen voor online marketing. Toch zijn er in Nederland, in tegenstelling tot de VS, nog maar weinig concrete resultaten. Hoe komt dat, en wat gebeurde er al wél? Voor Emerce schreven we hierover het artikel ‘Targeteers’ op scherp.

Redactie KPN


In opdracht van drie verschillende tekstbureaus/communicatiebureaus schreef Reith | Hendriks voor KPN. Zeer diverse activiteiten als bedrijfsjournalist: bijdragen aan Business Bindt, KPN Nu, KPN1 en KPN Contact (personeelsbladen), artikelen en eindredactie voor Mobile Vision (magazine voor retailers mobiele telecom), artikelen voor Mobiel Nieuws (elektronische nieuwsbrief), direct marketing voor KPN Zakelijk en webteksten voor kpn.com. De hoeveelheid redactionele bijdragen loopt tegen de honderd. Voorbeelden van onderwerpen: digitale televisie, unified communications, e-zorg, VoIP, webcasting, gadgets, location based services, beeldbellen.

Green IT bij overheid (o.a. duurzaam inkopen)


Ging het maar zo eenvoudig: Scotty oproepen, een knop indrukken… en je IT-organisatie en -processen zijn duurzaam. GBO.Overheid, de gemeenschappelijke beheerorganisatie van de overheid, laat zien dat het ook zonder beamer kan. Bijvoorbeeld door hergebruik van computerwarmte, een energie-efficiënte overheidstransactiepoort en duurzaam inkopen.

>>>Lees het artikel

Intern dienstenplein provincie Noord-Brabant


Sinds begin 2009 kunnen alle 2000 medewerkers bij de provincie Noord-Brabant voor alle ondersteunende diensten terecht bij één balie. In de weg daarnaartoe speelden zowel klantgerichtheid en professionaliteit van de medewerkers als culturele aspecten een rol. Voor Proces&Document (Sdu), platform voor de organisatie voor e-dienstverlening, berichtten we hierover.

>>>Lees het artikel

Wel of niet telefonie uitbesteden


Ondanks alle digitale mogelijkheden is de telefoon nog steeds een zeer belangrijk klantcontactkanaal voor de lokale overheid. Welke voor- en nadelen kleven aan uitbesteding? Zaanstad en Zwolle hebben in dit artikel antwoord (in Proces&Document).

>>>Lees het artikel

SAP bij TNT


‘Hoe groter je bedrijf, hoe meer maatwerk.’ De manager SAP bij TNT Post vertelt in VNSG Magazine dat zijn organisatie heeft gekozen voor een bepaalde monitor om de kosten en risico’s van maatwerk bij SAP-implementaties en –upgrades te beperken. De monitor analyseert gedurende het gehele programmeerproces automatisch de broncodes. ‘Metingen, geen meningen.’

>>>Lees het artikel