c,mm,n: de elektrische auto van ons allemaal


Je komt ‘m tegenwoordig bijna elke dag wel tegen, de elektrische auto. Alleen nog niet op de weg maar in het nieuws. Wij droegen ook bij aan de nieuwsstroom over deze ‘schone’ auto met toekomst, in Verkeerskunde. Volgens Maarten van Biezen, teammanager Ruimte en Mobiliteit van de Stichting Natuur en Milieu helpen elektrische auto’s het klimaatgat te dichten. Dat is het gat tussen klimaatdoelstellingen van de overheid en de verwachte resultaten van het beleid.
Stichting Natuur en Milieu staat aan de wieg van c,mm,n. Dit heeft zich ontwikkeld tot een open source community voor duurzame individuele mobiliteit. Open source, want de mobiliteitsconcepten zijn publiek beschikbaar. Belangrijk onderdeel van c,mm,n is de ontwikkeling van een elektrische auto. ‘Meer dan 800 mensen wereldwijd werken aan de ontwikkeling ervan mee’, aldus Van Biezen. Op de RAI in april was het laatste concept, de c,mm,n 2.0 te zien. Nu nog op de openbare weg.

Zie verder: www.cmmn.org.

Cursusboek BROEM (redactie en productie)


BROEM is een project van ANWB, BOVAG en VVN om de verkeerskennis van oudere automobilisten op te frissen. En omdat verkeersregels in de loop van de jaren veranderen, moet ook het cursusmateriaal worden aangepast. We deden dat inmiddels al tweemaal. De laatste keer in 2009 toen er weer de nodige regels zijn aangepast. Ook deden we de eindredactie en productie van de Handleiding voor organisatoren van een BROEM-bijeenkomst.

Intern dienstenplein provincie Noord-Brabant


Sinds begin 2009 kunnen alle 2000 medewerkers bij de provincie Noord-Brabant voor alle ondersteunende diensten terecht bij één balie. In de weg daarnaartoe speelden zowel klantgerichtheid en professionaliteit van de medewerkers als culturele aspecten een rol. Voor Proces&Document (Sdu), platform voor de organisatie voor e-dienstverlening, berichtten we hierover.

>>>Lees het artikel

Congresverslagen (o.a. Grieppandemie)


Meerdere congresverslagen maakten we. Voor Blomberg Instituut bijvoorbeeld, over Integrale publieke veiligheid, Geografische informatiesystemen (GIS) en openbare veiligheid en Pandemie. Het verslag van een Pandemieconferentie verscheen in PM.

>>>Lees het pandemieverslag (pdf)

Wel of niet telefonie uitbesteden


Ondanks alle digitale mogelijkheden is de telefoon nog steeds een zeer belangrijk klantcontactkanaal voor de lokale overheid. Welke voor- en nadelen kleven aan uitbesteding? Zaanstad en Zwolle hebben in dit artikel antwoord (in Proces&Document).

>>>Lees het artikel

SAP bij TNT


‘Hoe groter je bedrijf, hoe meer maatwerk.’ De manager SAP bij TNT Post vertelt in VNSG Magazine dat zijn organisatie heeft gekozen voor een bepaalde monitor om de kosten en risico’s van maatwerk bij SAP-implementaties en –upgrades te beperken. De monitor analyseert gedurende het gehele programmeerproces automatisch de broncodes. ‘Metingen, geen meningen.’

>>>Lees het artikel

IT is dood, leve IT!


Hypes kunnen heel plots, vanuit het ogenschijnlijke niets, opdoemen. Het zijn immers niet voor niets hypes. Trendwatchers en visionairs zien ze lang van tevoren aankomen, dat is hun werk. Maar ze zitten er ook geregeld naast. De trendwatcher van Logica blikt in dit artikel terug op niet uitgekomen IT-voorspellingen en kijkt vooruit naar wat we wél kunnen verwachten tot en met 2015. Voorbeelden: de integratie van consumer- en business-IT, de komst van met elkaar communicerende chips in huishoudelijke apparaten, strengere regelgeving omtrent e-waste, realtime infrastructuur die je hardwarecapaciteit automatisch regelt, het volwassen worden van SOA. En we houden op met programmeren, model driven development heeft de toekomst.

>>>Lees het artikel (pdf)

SLIM REIZEN: Capelse visie op verkeer


Een verkeersplan heeft pas zin als het ook wordt gelezen. En dat is één van onze specialiteiten: ingewikkelde zaken helder neerzetten en redigeren. Zoals we voor deze brochure voor de gemeente Capelle aan den IJssel deden. En ook aan het Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, visie 2010-2020, leverden we een tekstuele bijdrage.

Grotere rol consument bij innovatie


Gebruikers zijn zeer creatief met nieuwe technologieën. Valerie Frissen, bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering, pleit daarom voor een grotere rol van consumenten in innovatieprocessen. “Laat dat innovatieve potentieel niet onbenut.” In dit interview voor Emerce komen diverse zaken aan bod: living lab, interactie tussen gebruiker en ontwerper, user distributed content, domesticatie van technologie.

Webrichtlijnen in 2010 verplicht voor rijksoverheden


De regelingenbank van de Oost-Groningse gemeente Stadskanaal is toegankelijk en gebruikersvriendelijk voor iedereen, met of zonder handicap (‘drempelvrij’). De site won internationale prijzen door onder andere de Nederlandse webrichtlijnen toe te passen. Richtlijnen die voor alle rijksoverheden vanaf 2010 verplicht zijn.

>>>Lees het artikel (pdf)