Grotere rol consument bij innovatie


Gebruikers zijn zeer creatief met nieuwe technologieën. Valerie Frissen, bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering, pleit daarom voor een grotere rol van consumenten in innovatieprocessen. “Laat dat innovatieve potentieel niet onbenut.” In dit interview voor Emerce komen diverse zaken aan bod: living lab, interactie tussen gebruiker en ontwerper, user distributed content, domesticatie van technologie.

Webrichtlijnen in 2010 verplicht voor rijksoverheden


De regelingenbank van de Oost-Groningse gemeente Stadskanaal is toegankelijk en gebruikersvriendelijk voor iedereen, met of zonder handicap (‘drempelvrij’). De site won internationale prijzen door onder andere de Nederlandse webrichtlijnen toe te passen. Richtlijnen die voor alle rijksoverheden vanaf 2010 verplicht zijn.

>>>Lees het artikel (pdf)

Digitale biografie Erasmus


Een project van minder recente datum, maar nog altijd een mooi voorbeeld van een historische website. Deze digitale biografie van Eramus bevat informatie over zijn leven, werk en reizen.

Gedachten over digitale geschiedenis


Nieuwe (media)technologieën kunnen grote invloed uitoefenen op de perceptie van werkelijkheid. Historici moeten zich daarom de vraag stellen wat de relevantie van digitaliteit voor de geschiedwetenschap is. In dit nog altijd actuele artikel in Historisch Tijdschrift Groniek (verschenen in 2000) worden enkele implicaties van het gebruik van hypertekst voor de geschiedkundige verbeelding beschreven. Wat bijvoorbeeld te denken van de historicus als spacemaker?

Download het artikel Gedachten over het maken van digitale geschiedenis (Groniek)