Rapport Wijken in uitvoering


De wijkgerichte aanpak staat volop in de belangstelling. Nog extra door de veertig Vogelaarwijken. De gemeente Den Haag wil meer inzicht in de effectiviteit van gebiedsgerichte aanpak en leren van bestaande projecten. Het Centre for Governance Studies – Urban (Universiteit Leiden – Campus Den Haag) keek, luisterde en las in vier wijken twee jaar lang uitvoerig mee in de dagelijkse praktijk van wijkgericht werken. Vanuit het Programma Experimentele Situaties (PES). Gezien de inhoud én de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 zou het eindrapport wel eens veel belangstelling kunnen krijgen. Reden voor de universiteit om de kleine tweehonderd pagina’s nog eens (eind)redactioneel te laten nalopen. En dan blijkt een ‘schoon’ aangeleverde tekst toch altijd nog te verbeteren.

>>>Lees het rapport

ProPhone Solutions: kaartenactie en webredactie


Meer dan 80.000 huishoudens in Utrecht kregen een kaart in de brievenbus. Over wat voor leuke dingen je met je oude mobieltje kunt doen. Opsturen naar Cash4Mobile bijvoorbeeld. Dat betekent snel geld op je bankrekening. Of de waarde doneren aan een goed doel. Het milieu is altijd geholpen. We dachten mee over het concept en schreven de tekst.
Cash4Mobile is een initiatief van ProPhone Solutions, specialist in de terugname en verwerking van gebruikte, overbodige en defecte consumentenelektronica. Voor zowel Cash4Mobile als ProPhone Solutions verzorgden we ook de webteksten.

>>>voorkant kaart >>>achterkant kaart

Duurzaam Veilig(e) Wegen: redactie brochure


Er is veel te te doen rond de nieuwe belijning in het kader van Duurzaam Veilig.Voor de provincie Utrecht schreven we samen met collega-bureau Verkeer en Vorm een brochure die bewoners én bestuurders achtergrondinformatie biedt.

>>>Lees de brochure

Wikkelfee


Wikkelfee biedt de beste produkten uit de biologische en biologisch-dynamische landbouw. Een eenvoudige maar effectieve webshop, maar met alle mogelijkheden van de grote winkelsites.

MVO en ICT-branche: geen borstklopperij


Be good and tell it! In de VS en Engeland is het heel normaal dat je vertelt welke maatschappelijke inspanningen je bedrijf levert. Je wordt er zelfs op afgerekend als je niks laat horen. Nederland is echter heel terughoudend hiermee. Want stel je voor dat je beticht wordt van goede sier maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, corporate citizenship of corporate social responsibility (CSR). Dan ben je onbescheiden of niet integer. Zo werkt de Nederlandse moraal.

Dit fenomeen komt geregeld terug bij de kandidaten in de serie in Automatisering Gids over maatschappelijk betrokken ondernemen. Tijdens de circa 20 interviews met partijen uit de ICT-branche kwam onder andere naar voren: ‘de naam van het goede doel mag maar één keer vermeld’, ‘we willen liever geen opgeklopt verhaal’, ‘het is de eerste keer dat we de buitenwereld over een project vertellen’. Er was ook een organisatie die liever niet meedeed ‘omdat MVO niet iets is waarover we momenteel communiceren’. Te concluderen valt dat er op zijn minst sprake is van een lichte worsteling met hoe de buitenwereld in te lichten over de eigen maatschappelijke activiteiten. Dat weerhield een flinke verzameling partijen er gelukkig niet van erover te vertellen. Zonder borstgeroffel, maar wel met kleur en geregeld met passie. Pr-/marketing-/communicatie-/MVO-managers die twijfelen: bekijk de serie eens.

Nieuwsbrief SBO-ICM van BZK


Business-to-business, of eigenlijk overheid-to-bedrijfsleven. De overheid koopt ICT-voorzieningen groot in. Niet alleen voor de aanschaf van computers worden mega-contracten afgesloten, ook voor bijvoorbeeld mobiele telefonie wordt het bedrijfsleven gevraagd met scherpe aanbiedingen te komen. Uiteraard is het van belang dat de spelregels voor alle partijen helder zijn. Daarom communiceert de rijksoverheid intensief met alle deelnemers en potentiële gegadigden. Onder meer via een elektronische nieuwsbrief waarin de thema’s, de contracten en de deadlines regelmatig aan de orde komen. Reith | Hendriks verzorgde de inhoud en vormgeving (eindredactie).

>>>Bekijk een voorbeeldnieuwsbrief

Intelligente snelheidsadaptie (ISA)


Kreukelzones, airbags en autogordels hebben ertoe geleid dat er de laatste jaren aanzienlijk minder slachtoffers in het verkeer vallen. Maar ook door de aanleg van rotondes, verkeerdrempels en vrijliggende fietspaden is het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk teruggedrongen. In vrijwel alle Europese landen zijn de ongevallencijfers de laatste decennia fors gedaald. De mogelijkheden om het aantal ongevallen verder te reduceren zijn beperkt, zo erkennen verkeersveiligheidsdeskundigen. Daarom bekijkt men wereldwijd in hoeverre ICT-toepassingen nieuwe kansen bieden. Een kansrijke toepassing is intelligente snelheidsadaptatie (ISA). Hierover schreven we een artikel voor Technolution.

Dossiers mobiliteit


Voor vaktijdschrift Verkeerskunde verzorgden we voor meerdere zogeheten dossiers de inhoud. In een dossier worden actuele mobiliteitsthema’s van meerdere kanten belicht. Onderwerpen waaraan we bijdragen leverden zijn onder andere Wet kilometerprijs, Openbaar vervoerKwetsbare verkeersdeelnemers en Dynamisch verkeersmanagement (DVM).

Website De Letselschaderaad


De Letselschaderaad geeft onder andere voorlichting aan verkeersslachtoffers. Reith | Hendriks stroomlijnde de verschillende losse websites tot één overzichtelijke portal. Bovendien deden we eindredactie/webredactie van het onderdeel ‘Na een verkeersongeval’.

>>>Voorbeeld website De Letselschaderaad

Verslaglegging Masterclasses Binnenlands Bestuur


Van diverse edities van Masterclass Binnenlands Bestuur (Kluwer) maakten we verslagen. De samenvatting van de bijdragen van de ‘Masters’ en discussies was speciaal voor de deelnemers. Onderwerpen van de Masterclasses die we bijwoonden waren onder andere Effectief (Europese) subsidies verwerven, Integriteitmanagement en ‘Storm over Europe’. Deze laatste stond in het teken van reality fiction: wat als een orkaan als Katrina, die New Orleans in 2005 overspoelde, Nederland zou teisteren.