Nieuwsbrief SBO-ICM van BZK


Business-to-business, of eigenlijk overheid-to-bedrijfsleven. De overheid koopt ICT-voorzieningen groot in. Niet alleen voor de aanschaf van computers worden mega-contracten afgesloten, ook voor bijvoorbeeld mobiele telefonie wordt het bedrijfsleven gevraagd met scherpe aanbiedingen te komen. Uiteraard is het van belang dat de spelregels voor alle partijen helder zijn. Daarom communiceert de rijksoverheid intensief met alle deelnemers en potentiële gegadigden. Onder meer via een elektronische nieuwsbrief waarin de thema’s, de contracten en de deadlines regelmatig aan de orde komen. Reith | Hendriks verzorgde de inhoud en vormgeving (eindredactie).

>>>Bekijk een voorbeeldnieuwsbrief

Verslaglegging Masterclasses Binnenlands Bestuur


Van diverse edities van Masterclass Binnenlands Bestuur (Kluwer) maakten we verslagen. De samenvatting van de bijdragen van de ‘Masters’ en discussies was speciaal voor de deelnemers. Onderwerpen van de Masterclasses die we bijwoonden waren onder andere Effectief (Europese) subsidies verwerven, Integriteitmanagement en ‘Storm over Europe’. Deze laatste stond in het teken van reality fiction: wat als een orkaan als Katrina, die New Orleans in 2005 overspoelde, Nederland zou teisteren.

Behavioral Targeting


Veel bedrijven experimenteren met behavioral targeting. Deze techniek biedt immers volop kansen voor online marketing. Toch zijn er in Nederland, in tegenstelling tot de VS, nog maar weinig concrete resultaten. Hoe komt dat, en wat gebeurde er al wél? Voor Emerce schreven we hierover het artikel ‘Targeteers’ op scherp.

Redactie KPN


In opdracht van drie verschillende tekstbureaus/communicatiebureaus schreef Reith | Hendriks voor KPN. Zeer diverse activiteiten als bedrijfsjournalist: bijdragen aan Business Bindt, KPN Nu, KPN1 en KPN Contact (personeelsbladen), artikelen en eindredactie voor Mobile Vision (magazine voor retailers mobiele telecom), artikelen voor Mobiel Nieuws (elektronische nieuwsbrief), direct marketing voor KPN Zakelijk en webteksten voor kpn.com. De hoeveelheid redactionele bijdragen loopt tegen de honderd. Voorbeelden van onderwerpen: digitale televisie, unified communications, e-zorg, VoIP, webcasting, gadgets, location based services, beeldbellen.

Green IT bij overheid (o.a. duurzaam inkopen)


Ging het maar zo eenvoudig: Scotty oproepen, een knop indrukken… en je IT-organisatie en -processen zijn duurzaam. GBO.Overheid, de gemeenschappelijke beheerorganisatie van de overheid, laat zien dat het ook zonder beamer kan. Bijvoorbeeld door hergebruik van computerwarmte, een energie-efficiënte overheidstransactiepoort en duurzaam inkopen.

>>>Lees het artikel

Intern dienstenplein provincie Noord-Brabant


Sinds begin 2009 kunnen alle 2000 medewerkers bij de provincie Noord-Brabant voor alle ondersteunende diensten terecht bij één balie. In de weg daarnaartoe speelden zowel klantgerichtheid en professionaliteit van de medewerkers als culturele aspecten een rol. Voor Proces&Document (Sdu), platform voor de organisatie voor e-dienstverlening, berichtten we hierover.

>>>Lees het artikel

Congresverslagen (o.a. Grieppandemie)


Meerdere congresverslagen maakten we. Voor Blomberg Instituut bijvoorbeeld, over Integrale publieke veiligheid, Geografische informatiesystemen (GIS) en openbare veiligheid en Pandemie. Het verslag van een Pandemieconferentie verscheen in PM.

>>>Lees het pandemieverslag (pdf)

Wel of niet telefonie uitbesteden


Ondanks alle digitale mogelijkheden is de telefoon nog steeds een zeer belangrijk klantcontactkanaal voor de lokale overheid. Welke voor- en nadelen kleven aan uitbesteding? Zaanstad en Zwolle hebben in dit artikel antwoord (in Proces&Document).

>>>Lees het artikel

SAP bij TNT


‘Hoe groter je bedrijf, hoe meer maatwerk.’ De manager SAP bij TNT Post vertelt in VNSG Magazine dat zijn organisatie heeft gekozen voor een bepaalde monitor om de kosten en risico’s van maatwerk bij SAP-implementaties en –upgrades te beperken. De monitor analyseert gedurende het gehele programmeerproces automatisch de broncodes. ‘Metingen, geen meningen.’

>>>Lees het artikel

IT is dood, leve IT!


Hypes kunnen heel plots, vanuit het ogenschijnlijke niets, opdoemen. Het zijn immers niet voor niets hypes. Trendwatchers en visionairs zien ze lang van tevoren aankomen, dat is hun werk. Maar ze zitten er ook geregeld naast. De trendwatcher van Logica blikt in dit artikel terug op niet uitgekomen IT-voorspellingen en kijkt vooruit naar wat we wél kunnen verwachten tot en met 2015. Voorbeelden: de integratie van consumer- en business-IT, de komst van met elkaar communicerende chips in huishoudelijke apparaten, strengere regelgeving omtrent e-waste, realtime infrastructuur die je hardwarecapaciteit automatisch regelt, het volwassen worden van SOA. En we houden op met programmeren, model driven development heeft de toekomst.

>>>Lees het artikel (pdf)