BZK met SAP naar meer ‘evidence based’ beleid


De directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk (OPR) van het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK) wil rijkspersoneelsbeleid meer laten steunen op feitelijke gegevens. Dat is lastig als de gegevens van alle ministeries, van circa 120.000 rijksambtenaren, op verschillende manieren worden aangeleverd. Daarom is in 2010 het project Juiste Ontsluiting Personele Informatie (JOPI) gestart en aan P-Direkt gevraagd een rijks-datawarehouse te ontwikkelen. Gekozen is voor SAP Netweaver BW als datawarehouse-oplossing met SAP Business Objects (BO) als toekomstige rapportagetool. Dit SAP BI-project op zeer grote schaal is zonder veel noemenswaardige problemen en binnen budget en tijd gerealiseerd.

Lees het artikel>>>

SAP-implementatie bij Sanoma Uitgevers


Sanoma Uitgevers besloot in 2006 tot een decentraal begrotings- en planningssysteem waarin elke business unit zelf de financiële gegevens, zoals verkoopcijfers, advertentie-inkomsten, oplagecijfers en dergelijke kan invullen. Het oog viel hiervoor uiteindelijk op de nieuwe tool SAP BPC. Met de implementatie hiervan won de ramp-up klant dit jaar een Nederlandse SAP Quality Award. Hierover schreven we een artikel voor VNSG Magazine.

Lees het artikel>>>
Bekijk de gehele editie van VNSG Magazine dec. 2010>>>

Website betrokken ondernemen en ICT


Een website speciaal over maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) in de ICT-sector. Met vele praktijkvoorbeelden ter inspiratie, nieuws en praktische handvatten. Daarbij verschijnt begin september dit jaar nog een boekje over dit onderwerp. Met daarin onder andere uitleg over het verschil en de samenhang tussen mbo en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). En op welke thema’s richt de ICT-branche zich daarbij met name? Dit is het maatschappelijke project waaraan Reith | Hendriks de afgelopen maanden uit eigen initiatief werkte.

De website is na een looptijd van twee jaar vanwege andere werkzaamheden uit de lucht gehaald.

Innovaties rond de fiets


Een fiets die zijn eigen fietsstrook creëert met behulp van laserlicht. Of die op weg naar het station aangeeft hoe laat de volgende trein vertrekt. De fiets inspireert ontwerpers wereldwijd. In Nederland kijken we er nuchter naar. Houd het eenvoudig, dan is de kans het grootst dat een ontwerp ook gerealiseerd wordt.

Lees het artikel >>>

Zorgservice XL kiest voor CareCTRL


zorgZorgservice XL verzorgt vanaf de eerste helft van 2010 de totale inkoop van de verbruiksgoederen en investeringen van drie ziekenhuizen in Delft, Den Haag en Rotterdam. Met dit voor Nederland unieke concept besparen de partijen door schaal- en efficiëntievoordelen jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro op het inkoopvolume. Als ERP-oplossing heeft Zorgservice XL gekozen voor CareCTRL, ofwel SAP Business All-in-One. Dit was het meest kant-enklare product dat de noodzakelijke vliegende start garandeerde.

Lees het artikel>>>

 

Vrouwelijke rolmodellen in ICT boeken succes


Het percentage vrouwen in de ICT in Nederland is met ongeveer 10 procent erg laag. Lichtpunt is dat de laatste jaren steeds meer meisjes een bètatechnisch profiel zijn gaan kiezen. Dat komt mede door de georganiseerde inzet van de 1500 rolmodellen, verzameld in de database Spiegelbeeld van VHTO, op scholen.

Lees het artikel in Automatisering Gids dat we hierover schreven.

Heldere teksten voor de doelgroep


De Letselschade heeft als doestelling de afwikkeling van letselschade beter te laten verlopen. Geen eenvoudige opgave want er zijn veel partijen bij betrokken, ieder met hun eigen – vaak juridische – vakjargon.

Wij zorgen voor de vertaalslag. We redigeren juridische teksten gericht op de beroepsmatig betrokkenen en produceren van daaruit heldere teksten gericht op de (verkeers)slachtoffers. En we zorgden voor een passende huisstijl die de Letselschade Raad een eigen gezicht geeft als onafhankelijk en betrokken platform.

 .
>>>Voorbeeld uitgave de Letselschade Raad

Rapport Wijken in uitvoering


De wijkgerichte aanpak staat volop in de belangstelling. Nog extra door de veertig Vogelaarwijken. De gemeente Den Haag wil meer inzicht in de effectiviteit van gebiedsgerichte aanpak en leren van bestaande projecten. Het Centre for Governance Studies – Urban (Universiteit Leiden – Campus Den Haag) keek, luisterde en las in vier wijken twee jaar lang uitvoerig mee in de dagelijkse praktijk van wijkgericht werken. Vanuit het Programma Experimentele Situaties (PES). Gezien de inhoud én de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 zou het eindrapport wel eens veel belangstelling kunnen krijgen. Reden voor de universiteit om de kleine tweehonderd pagina’s nog eens (eind)redactioneel te laten nalopen. En dan blijkt een ‘schoon’ aangeleverde tekst toch altijd nog te verbeteren.

>>>Lees het rapport

ProPhone Solutions: kaartenactie en webredactie


Meer dan 80.000 huishoudens in Utrecht kregen een kaart in de brievenbus. Over wat voor leuke dingen je met je oude mobieltje kunt doen. Opsturen naar Cash4Mobile bijvoorbeeld. Dat betekent snel geld op je bankrekening. Of de waarde doneren aan een goed doel. Het milieu is altijd geholpen. We dachten mee over het concept en schreven de tekst.
Cash4Mobile is een initiatief van ProPhone Solutions, specialist in de terugname en verwerking van gebruikte, overbodige en defecte consumentenelektronica. Voor zowel Cash4Mobile als ProPhone Solutions verzorgden we ook de webteksten.

>>>voorkant kaart >>>achterkant kaart

Duurzaam Veilig(e) Wegen: redactie brochure


Er is veel te te doen rond de nieuwe belijning in het kader van Duurzaam Veilig.Voor de provincie Utrecht schreven we samen met collega-bureau Verkeer en Vorm een brochure die bewoners én bestuurders achtergrondinformatie biedt.

>>>Lees de brochure