Ridder Clap van Rammelsteyn herleeft!


Ridder_Clap_van_RammelsteynHet is 70 jaar geleden dat de excentrieke ridder Clap van Rammelsteyn uit zijn schilderij stapte. Vrijwel niemand weet dat nog, want zijn avonturen zijn lang niet meer te lezen geweest. Dit ridderverhaal verdient nieuwe lezers en is daarom opnieuw uitgegeven. Het grote prentenboek met circa 200 humoristische en fantasierijke pentekeningen zal hun harten veroveren. Het ridderboek is geschikt voor kinderen én hun ouders.

Ook in het theater komt ridder Clap tot leven. Poppenspeler Jacobus Wieman maakte speciaal voor de heruitgave een spannende voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Op 31 oktober 2015 was de boekpresentatie in Schouwburg Kunstmin te Dordrecht. Het boek is te koop via de boekhandel, bijvoorbeeld Bol.com.

‘Focuspunt is de adoptie van innovaties’


Cover VNSG magazine mrt 2014

Met ingang van het nieuwe jaar heeft de VNSG een nieuwe voorzitter: Astrid Zwiers. Zij neemt de hamer over van Tonnie van der Horst die zes jaar lang deze functie bekleedde. Na het 25-jarig lustrum gaat de VNSG een nieuw tijdperk in: van kennishub naar slimme connector van en voor SAP-gebruikers. Een focuspunt voor de komende jaren is om daarmee de adoptie van nieuwe innovaties te stimuleren. Astrid is CIO bij P-Direkt, het innovatieve shared service center voor personeels- en salarisadministratie van de Rijksoverheid. Wat is haar achtergrond en welke ideeën heeft zij over de vereniging en SAP? Negen vragen.

Lees het interview met Astrid Zwiers>>>

Verkeersveiligheid en verkeerseducatie


updateVerkeersonveiligheid leidt tot groot leed en minder groot leed. We zijn van nature geneigd om het grote leed als maatstaf te nemen voor beleid. En omdat het aantal verkeersdoden bijna jaarlijks afneemt, zakt de belangstelling voor verkeersveiligheid weg. Het aantal ernstig verkeersgewonden is echter vele malen groter dan het aantal verkeersdoden. En dit aantal blijft in schrikbarend tempo stijgen. Helemaal onopgemerkt blijft dat gelukkig niet.
Verschillende instanties en onderzoekinstituten dragen oplossingen aan die wel degelijk een kentering kunnen brengen. Soms is met eenvoudige middelen al veel te bereiken, maar er zijn situaties waar meer ingrijpende infrastructurele aanpassingen nodig zijn en daar ontbreekt in deze tijd vaak het geld voor.
Dat is wellicht ook de reden dat er ook steeds meer aandacht komt voor gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. Hopelijk draagt deze Update bij aan het besef dat het tijd wordt voor een meer strategische aanpak ten aanzien van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. In opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer beschreven we in de nieuwe editie van het tijdschrift Update de belangrijkste uitdagingen op dit terrein.

Lees de complete uitgave

Het Grote Big Data Congres


bigdatacongresBig Data betekent het begin van een omslag in het denken over verkeer en vervoer. Want juist in deze sector worden enorme hoeveelheden data verzameld.

Elke seconde registreren verkeersdetectoren in of langs de weg meldingen van voertuigen. We weten hoe snel ze rijden, hoe groot ze zijn, hoe zwaar ze zijn en waar ze vandaan komen. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Van seconde tot secondes wordt de positie van de bus doorgegeven, gekoppeld aan het tijdstip.

Maar daarbuiten is ook nog heel veel andere verkeersgerelateerde data beschikbaar. Bijvoorbeeld ongevalsgegevens van politie en ziekenhuizen, of informatie over het weer, de bevolkingsopbouw of het vervoermiddelenbezit.

Van al die data wordt nu slechts een fractie gebruikt. Sinds kort zijn er nieuwe technische mogelijkheden om die enorme hoeveelheden data te doorgronden en hele nieuwe verbanden te leggen. Daarom zal Big Data één van de belangrijkste tools gaan vormen in het verkeers- en vervoerbeleid van de toekomst.

Reith | Hendriks – Verkeersnet.nl organiseerden begin 2014 het zeer succesvolle Big Data Congres over verkeer en vervoer!

E-zine Herbestemming


Screenshot e-zine herbestemmingHet e-magazine herbestemming is een uitgave van het Nationaal Programma Herbestemming. Het doel hiervan is organisaties en mensen die zich bezighouden met herbestemming te prikkelen, informeren, enthousiasmeren en inspireren. Tegelijkertijd is het de homepage van een website die de ‘herbestemming-community’ veel praktische informatie, kennis en voorbeeldprojecten biedt. We waren betrokken bij zowel concept, techniek en inhoud. Er zijn in totaal 8 edities verschenen. De e-zines staat niet langer online.

NEG-ITSolutions en ITdonations


Voor NEG-ITSolutions en stichting ITdonations verzorgen we een deel van de communicatie, waaronder webredactie, relatiebrieven en nieuws-/persberichten. NEG-ITSolutions levert en ondersteunt hardware en software van bekende A-merken zoals HP, Apple, Adobe en Microsoft. Het bedrijf richt zich op de gehele levenscyclus van ICT-apparatuur en neemt daardoor hun klanten alle logistieke zorgen uit handen. Dit doen ze met uiteenlopende oplossingen voor het leveren, (ver)plaatsen, afvoeren en verwerken van ICT-apparatuur.

Ter invulling van de wens om een bijdrage aan een betere wereld te leveren heeft NEG-ITSolutions de onafhankelijke stichting ITdonations opgericht. ITdonations voert ICT-apparatuur en mobiele telefoons/PDA’s uit de zakelijke markt duurzaam en verantwoord af. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.

www.neg-itsolutions.nl
www.itdonations.nl
www.ictlifecycle.nl
www.computerdataverwijdering.nl

Rijden op groen gas


De potentie van groen gas als milieuvriendelijke brandstof wordt onderschat.  Het is bijna net zo schoon als elektrisch rijden. Het verschil is dat men er vandaag mee kan beginnen. Het is goedkoper dan elektrisch rijden en er is geen beperking in actieradius. Onbekendheid speelt groen gas parten. Daarom produceerde Reith | Hendriks voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer een informatieve 28 pagina’s tellende brochure, gericht op gemeenten.
Download hier de brochure

Web 3.0 – Toekomst van het internet


Voor Emerce, een tijdschrift over business, marketing en technologie schrijven we af en toe een artikel. Bijvoorbeeld over e-readers, RFID, 3D-printen, location based services, brein-machine interface en de winkel van de toekomst. En ook drie scenario’s voor het volgende internet.

>>>Lees het artikel (pdf)

Veiligheidsmanagement bij Mammoet


Logo MammoetMammoet stelt zeer hoge eisen aan veiligheid vanwege de risico’s die de activiteiten van het bedrijf met zich meebrengen. Het verhogen van zowel de objectieve als subjectieve veiligheid van de medewerkers is een continu proces. De laatste stap hierin is de implementatie van SAP EHSM (Environment, Health & Safety Management). Wat heeft dit opgeleverd?

Lees het artikel>>>

 

Special Doelgroepenvervoer


In het tijdschrift Update dat Reith|Hendriks in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer produceert staat deze keer het Doelgroepenvervoer centraal. Dan gaat het onder meer over het Wmo-, het AWBZ,- en het Leerlingenvervoer en de Regiotaxi. Er verandert de komende jaren als gevolg van de bezuinigingen veel in deze sector.  Zijn de verschillende vervoerwijzen te combineren? En is een centrale regiecentrale wellicht het antwoord?

Lees het complete nummer