Verkeersveiligheid en verkeerseducatie


updateVerkeersonveiligheid leidt tot groot leed en minder groot leed. We zijn van nature geneigd om het grote leed als maatstaf te nemen voor beleid. En omdat het aantal verkeersdoden bijna jaarlijks afneemt, zakt de belangstelling voor verkeersveiligheid weg. Het aantal ernstig verkeersgewonden is echter vele malen groter dan het aantal verkeersdoden. En dit aantal blijft in schrikbarend tempo stijgen. Helemaal onopgemerkt blijft dat gelukkig niet.
Verschillende instanties en onderzoekinstituten dragen oplossingen aan die wel degelijk een kentering kunnen brengen. Soms is met eenvoudige middelen al veel te bereiken, maar er zijn situaties waar meer ingrijpende infrastructurele aanpassingen nodig zijn en daar ontbreekt in deze tijd vaak het geld voor.
Dat is wellicht ook de reden dat er ook steeds meer aandacht komt voor gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. Hopelijk draagt deze Update bij aan het besef dat het tijd wordt voor een meer strategische aanpak ten aanzien van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. In opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer beschreven we in de nieuwe editie van het tijdschrift Update de belangrijkste uitdagingen op dit terrein.

Lees de complete uitgave

Het Grote Big Data Congres


bigdatacongresBig Data betekent het begin van een omslag in het denken over verkeer en vervoer. Want juist in deze sector worden enorme hoeveelheden data verzameld.

Elke seconde registreren verkeersdetectoren in of langs de weg meldingen van voertuigen. We weten hoe snel ze rijden, hoe groot ze zijn, hoe zwaar ze zijn en waar ze vandaan komen. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Van seconde tot secondes wordt de positie van de bus doorgegeven, gekoppeld aan het tijdstip.

Maar daarbuiten is ook nog heel veel andere verkeersgerelateerde data beschikbaar. Bijvoorbeeld ongevalsgegevens van politie en ziekenhuizen, of informatie over het weer, de bevolkingsopbouw of het vervoermiddelenbezit.

Van al die data wordt nu slechts een fractie gebruikt. Sinds kort zijn er nieuwe technische mogelijkheden om die enorme hoeveelheden data te doorgronden en hele nieuwe verbanden te leggen. Daarom zal Big Data één van de belangrijkste tools gaan vormen in het verkeers- en vervoerbeleid van de toekomst.

Reith | Hendriks – Verkeersnet.nl organiseerden begin 2014 het zeer succesvolle Big Data Congres over verkeer en vervoer!

E-zine Herbestemming


Screenshot e-zine herbestemmingHet e-magazine herbestemming is een uitgave van het Nationaal Programma Herbestemming. Het doel hiervan is organisaties en mensen die zich bezighouden met herbestemming te prikkelen, informeren, enthousiasmeren en inspireren. Tegelijkertijd is het de homepage van een website die de ‘herbestemming-community’ veel praktische informatie, kennis en voorbeeldprojecten biedt. We waren betrokken bij zowel concept, techniek en inhoud. Er zijn in totaal 8 edities verschenen. De e-zines staat niet langer online.

NEG-ITSolutions en ITdonations


Voor NEG-ITSolutions en stichting ITdonations verzorgen we een deel van de communicatie, waaronder webredactie, relatiebrieven en nieuws-/persberichten. NEG-ITSolutions levert en ondersteunt hardware en software van bekende A-merken zoals HP, Apple, Adobe en Microsoft. Het bedrijf richt zich op de gehele levenscyclus van ICT-apparatuur en neemt daardoor hun klanten alle logistieke zorgen uit handen. Dit doen ze met uiteenlopende oplossingen voor het leveren, (ver)plaatsen, afvoeren en verwerken van ICT-apparatuur.

Ter invulling van de wens om een bijdrage aan een betere wereld te leveren heeft NEG-ITSolutions de onafhankelijke stichting ITdonations opgericht. ITdonations voert ICT-apparatuur en mobiele telefoons/PDA’s uit de zakelijke markt duurzaam en verantwoord af. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.

www.neg-itsolutions.nl
www.itdonations.nl
www.ictlifecycle.nl
www.computerdataverwijdering.nl

Rijden op groen gas


De potentie van groen gas als milieuvriendelijke brandstof wordt onderschat.  Het is bijna net zo schoon als elektrisch rijden. Het verschil is dat men er vandaag mee kan beginnen. Het is goedkoper dan elektrisch rijden en er is geen beperking in actieradius. Onbekendheid speelt groen gas parten. Daarom produceerde Reith | Hendriks voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer een informatieve 28 pagina’s tellende brochure, gericht op gemeenten.
Download hier de brochure

Web 3.0 – Toekomst van het internet


Voor Emerce, een tijdschrift over business, marketing en technologie schrijven we af en toe een artikel. Bijvoorbeeld over e-readers, RFID, 3D-printen, location based services, brein-machine interface en de winkel van de toekomst. En ook drie scenario’s voor het volgende internet.

>>>Lees het artikel (pdf)

Veiligheidsmanagement bij Mammoet


Logo MammoetMammoet stelt zeer hoge eisen aan veiligheid vanwege de risico’s die de activiteiten van het bedrijf met zich meebrengen. Het verhogen van zowel de objectieve als subjectieve veiligheid van de medewerkers is een continu proces. De laatste stap hierin is de implementatie van SAP EHSM (Environment, Health & Safety Management). Wat heeft dit opgeleverd?

Lees het artikel>>>

 

Special Doelgroepenvervoer


In het tijdschrift Update dat Reith|Hendriks in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer produceert staat deze keer het Doelgroepenvervoer centraal. Dan gaat het onder meer over het Wmo-, het AWBZ,- en het Leerlingenvervoer en de Regiotaxi. Er verandert de komende jaren als gevolg van de bezuinigingen veel in deze sector.  Zijn de verschillende vervoerwijzen te combineren? En is een centrale regiecentrale wellicht het antwoord?

Lees het complete nummer

Redactie Vastgoedmarkt (Sdu)


Financiële crisis, moeizame huizenmarkt, toenemende leegstand van kantoren en winkels, vastgoedfraude, het H-woord, ‘de nieuwe realiteit’… het is een (on)roerende tijd voor het vastgoed. Een groot deel van 2011 waren we actief voor Vastgoedmarkt, een titel van Sdu Uitgevers. Voor 2-3 dagen per week werkten we aan de nieuwsvoorziening voor zowel de dagelijkse nieuwsbrief als de maandelijkse krant.

Voorbeelden:
Verslag Vastgoedmarkt Trends Congres 2011
Artikel over herontwikkeling van vastgoed als antwoord op de veranderende zorgvraag
Interview Joost Koenders van AK Beheer over innovatief leegstandbeheer

Redacteur online Nationaal Programma Herbestemming


Vanaf september 2011 ondersteunen we het Nationaal Programma Herbestemming (NPH), een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met webredactie en community management. Het hoofddoel van het programma is om herbestemming van karakteristiek vastgoed te bevorderen: méér herbestemming om leegstand en verval te voorkomen, betere herbestemming door een aantal veel voor komende obstakels weg te nemen waardoor partijen in staat worden gesteld om effectiever met herbestemming aan de slag te gaan. De werkzaamheden voor het NHP bestaan onder andere uit het onderhouden en uitbreiden van zowel de programmasite als de Kennis- en Projectenbank Herbestemming, nieuwsbrieven verzorgen en social media-activiteiten.

www.herbestemming.nu
www.kennisbankherbestemming.nu