Fietspatronen in Nederland


fietspatronenDe Universiteit van Amsterdam verrichtte een aantal studies rond de ontwikkeling van het fietsverkeer. Want hoewel er veel wordt gefietst in Nederland, is relatief weinig bekend over factoren die het fietsgebruik beïnvloeden. Maar hoe zorg je ervoor dat deze wetenschappelijke kennis toegankelijk wordt voor een breed publiek?
Dat is één van de specialiteiten van Reith | Hendriks. We vertaalden de verschillende onderzoeken naar goed leesbare artikelen en bundelden die in een speciale publicatie voor CROW.
U kunt het gratis downloaden op de website van CROW Fietsberaad.

Trends in parkeren


trendsinparkerenNederland telt een kleine ruim 8 miljoen personenauto’s. Die staan gemiddeld 23 uur per dag ergens geparkeerd. Soms thuis voor de deur, soms bij kantoor of bij het winkelcentrum of het sportveld. Er zijn dus meer parkeerplaatsen nodig dan er auto’s zijn, naar schatting ongeveer twee keer zo veel. Niet zo gek dus dat parkeren centraal staat in de ANWB-CROW Trendmonitor Parkeren 2014.

Reith | Hendriks produceerde het geheel. Analyseerde en verwerkte de enquête-uitslagen, sprak met deskundigen, schreef alle teksten, verzorgde de vormgeving en verwerkte dit alles tot een handzame uitgave.

Vooralsnog alleen beschikbaar voor de deelnemers aan het Nationaal verkeerskundecongres 2014. Later ook via de website van CROW. (Maar voor de liefhebbers hebben we er nog een paar exemplaren liggen).

Jubileumnummer Update 10


updateOok de 10e editie van de CROW-KpVV Uitgave Update werd volledig verzorgd door Reith | Hendriks & partners. In de vorige 9 nummers kwamen thema’s aan de orde als politieke besluitvorming, gedragsbeïnvloeding, de duurzame stad, parkeren, enzovoort.We zetten deze thema’s kort neer en vroegen een aantal CROW-KpVV-deskundigen hoe zij daar nu tegenaan kijken. Wat hebben we geleerd van het verleden? Wat staat ons nog te wachten? Dit resultaat legden we in een Ronde-Tafelbijeenkomst voor aan een panel van gemeentelijke beleidsmedewerkers. Wat zien ze vanuit hun praktische ervaring als belangrijke uitdagingen met betrekking tot deze thema’s voor de komende jaren? Hoe denken ze daarmee om te gaan? Het boeiende resultaat bundelden we in het fraai vormgegeven 10e nummer.
U kunt het gratis downloaden op de website van CROW.

MVO-boek Fluitend naar huis


Op 9 september is het boek Fluitend naar huis gelanceerd, over maatschappelijk betrokken ondernemen in de ICT-sector. Binnen het brede veld van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) gaat de laatste jaren steeds meer aandacht uit naar maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo). Ook de ICT-sector stelt in toenemende mate tijd, expertise, geld en/of goederen beschikbaar om bij te dragen aan een betere, mooiere samenleving.

Het boek geeft op basis van een twintigtal praktijkverhalen inzicht in het hoe en waarom van maatschappelijke activiteiten door deze branche. Inclusief een stappenplan om zelf mbo (nader) vorm te geven.

Blader door het boek>>>

Lees de boekrecensie in Pepper (november 2010)>>>

Heruitgave sprookjes Louis Couperus


Fidessa

Op 20 juni 2014 is de nieuwe editie van de sprookjes Psyche en Fidessa van Louis Couperus verschenen, uitgegeven door Reith|Hendriks. Deze uitgave is volledig geïllustreerd met tekeningen van B. Reith (1894-1974). In 1927 verscheen de beroemde editie van Psyche met een selectie van zijn tekeningen. Minder bekend is dat hij ook voor Fidessa illustraties maakte. Deze tekeningen zijn in het bezit van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, maar zijn nooit eerder gepubliceerd. Ook de illustraties die niet zijn gebruikt voor de verluchte editie van Psyche worden daar bewaard. Na bijna honderd jaar verschijnt dus eindelijk een integrale uitgave met álle beschikbare ‘sprookjestekeningen’, illustraties die Couperus zelf “bizonder mooi” vond.

Het gaat om een eigen initiatief van Reith|Hendriks, Maarten Reith is familie van de kunstenaar. Via crowdfunding is een deel van de financiering bijeengebracht voor deze bibliofiele of weelde-editie. Het boek is uitgevoerd in hetzelfde grote formaat als de editie uit de jaren twintig, met in totaal 75 illustraties. De tekeningen zijn allemaal gemaakt in Oostindische inkt, behalve één aquarel. De prenten passen in de Jugendstil of Art Nouveau van rond de eeuwwisseling.

De lancering van het boek vond plaats in het Louis Couperus Museum te Den Haag waar op dat moment de zomertentoonstelling aan Psyche en Fidessa is gewijd. Op deze expositie is werk van B. Reith te zien, uitgeleend door het Rijksmuseum. Het eerste exemplaar is aangeboden aan Caroline de Westenholz, oprichter en initiatiefnemer van het Louis Couperus Museum.

De projectwebsite sprookjesvancouperus.nl (boek bestellen)
De crowdfunding (campagne afgelopen)

Einde aan de excelleritis


‘Mijn droom is een dashboard met alle management-KPI’s, automatisch geaggregeerd door het systeem en met correcte informatie.’ Met de implementatie van SAP BusinessObjects is een fl inke stap gezet in het realiseren van Pieter Jan Rombouts wens. De controller bij Garcia, verkoper van vrijetijdskleding, is enthousiast over de voordelen van de nieuwe rapportagemogelijkheden.

Lees het interview met Pieter Jan Rombout in VNSG Magazine juni 2014>>>

Fietsen is stallen


cover_fv34Anders dan je misschien denkt, gaat het bij het fietsbeleid vandaag de dag niet in de eerste plaats om de aanleg van fietspaden, maar om de bouw van stallingen. Daaraan is een belangrijk deel van dit nummer van het tijdschrift Fietsverkeer gewijd. We maken het  in opdracht van CROW-Fietsberaad. Wij verzorgen de meeste teksten, de fotografie, de vormgeving en het drukken en verspreiden onder de ruim 4000 abonnees.

Lees het complete nummer

Duurzame mobiliteit


update10_coverIn het tijdschrift Update dat Reith | Hendriks in opdracht van CROW-KpVV schrijft en produceert is het meest recente nummer gewijd aan Duurzame Mobiliteit. Wat kun je op lokaal niveau met dit begrip? Hoe vind je aansluiting bij belangrijke nota’s als het Witboek van de EU en het SER-energieakkoord. We keken onder meer in Eindhoven en Nijmegen. En spraken met toonaangevende deskundigen. Er liggen volop kansen, juist voor gemeenten en regio’s.

Lees het complete nummer

Ridder Clap van Rammelsteyn herleeft!


Ridder_Clap_van_RammelsteynHet is 70 jaar geleden dat de excentrieke ridder Clap van Rammelsteyn uit zijn schilderij stapte. Vrijwel niemand weet dat nog, want zijn avonturen zijn lang niet meer te lezen geweest. Dit ridderverhaal verdient nieuwe lezers en is daarom opnieuw uitgegeven. Het grote prentenboek met circa 200 humoristische en fantasierijke pentekeningen zal hun harten veroveren. Het ridderboek is geschikt voor kinderen én hun ouders.

Ook in het theater komt ridder Clap tot leven. Poppenspeler Jacobus Wieman maakte speciaal voor de heruitgave een spannende voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Op 31 oktober 2015 was de boekpresentatie in Schouwburg Kunstmin te Dordrecht. Het boek is te koop via de boekhandel, bijvoorbeeld Bol.com.

‘Focuspunt is de adoptie van innovaties’


Cover VNSG magazine mrt 2014

Met ingang van het nieuwe jaar heeft de VNSG een nieuwe voorzitter: Astrid Zwiers. Zij neemt de hamer over van Tonnie van der Horst die zes jaar lang deze functie bekleedde. Na het 25-jarig lustrum gaat de VNSG een nieuw tijdperk in: van kennishub naar slimme connector van en voor SAP-gebruikers. Een focuspunt voor de komende jaren is om daarmee de adoptie van nieuwe innovaties te stimuleren. Astrid is CIO bij P-Direkt, het innovatieve shared service center voor personeels- en salarisadministratie van de Rijksoverheid. Wat is haar achtergrond en welke ideeën heeft zij over de vereniging en SAP? Negen vragen.

Lees het interview met Astrid Zwiers>>>