Beter beleggen dan de bank


De rente is tot een historisch laag peil gezakt en zal de komende tijd nauwelijks stijgen. Het boek ‘Beter beleggen dan de bank’ biedt een alternatief. Het laat zien hoe je je geld zelf solide belegt in gerenommeerde Amerikaanse bedrijven die maandelijks of per kwartaal een deel van de winst uitkeren in de vorm van dividend. En dat levert aanzienlijk meer op dan de spaarrente.

Het boek begint met een overzicht van de verschillende mogelijkheden om te sparen voor later, met de voor- en nadelen. Van banksparen tot investeren in een vakantiewoning. Dan blijkt dat zogenaamd hoogdividendbeleggen in Amerika bijna altijd de betere optie is.

Want Amerika kent vele beursgenoteerde bedrijven en fondsen die een veel hoger dividend uitkeren dan in ons land gebruikelijk is. Dit wordt sterk ge­stimuleerd door de Amerikaanse overheid en heeft tot doel om ook gewone Amerikanen in de gelegenheid te stellen te spa­ren voor bijvoorbeeld hun pensioen. Hoogdividendbeleggen is in Amerika dan ook de gewoonste zaak van de wereld. Zonder veel inspanning kun je via een bewezen strategie ook als Nederlander daarvan profiteren en 6 tot 12 procent rendement maken op je geld. Zonder elke dag te hoeven letten op eventuele koersbewegingen.

Het boek legt stap voor stap uit hoe je dat aanpakt. Niet dat het ingewikkeld is. Je begint met het bepalen van je spaardoel. Vervolgens koop je je eerste aandelen en wacht je op het eerste dividend. Als je dat eenmaal in de vingers hebt, ben je klaar voor de volgende stap en kun je je eigen portefeuille samenstellen aan de hand van de voorbeeldportefeuille. Zonder tussenkomt van wie dan ook, zonder hoge kosten te betalen aan de bank, en zonder wakker te liggen van plotselinge koersbewegingen op de beurs.

Het boek vormt een praktische handleiding voor iedereen die zijn finan­ciële toekomst zeker wil stellen: individueel, als ZZP-er of als eigenaar van een bedrijf.

Zie: www.beterbeleggendandebank.nl

 

Mammoet stapt over op nieuwe kraan-app


De kraanmachinisten van Mammoet werken sinds vorig jaar met een tablet en speciale app. Hiermee handelen ze het administratieve deel van hun werk op locatie af. Vooral de nieuwe user interface en extra functionaliteit maken het verschil.

Lees het artikel in VNSG Magazine (maart 2017)

Afke’s tiental (e-book)


Een heruitgave als e-book van dit klassieke en tijdloze verhaal over een groot gezin in de 19e eeuw op het Friese platteland.

Auteur: Nynke van Hichtum
Uitgever: Reith Hendriks & Partners
115 pagina’s
ISBN 9789081549363
Februari 2015

Te downloaden bij online boekhandels.

Werken aan werelderfgoed


Het werelderfgoed in Nederland is goed beschermd. Toch zijn er ontwikkelingen die impact op het werelderfgoed hebben. De publicatie Werken aan werelderfgoed laat aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien welke kansen werelderfgoed biedt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Hierbij komen zes uitdagingen aan bod: ontwikkelingen in de omgeving, de zoektocht naar een nieuwe functie, herinrichting van het terrein of gebied, een gezonde exploitatie, bezoekers verleiden en geleiden en samenwerken met andere partijen.

Deze publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft voorbeelden, praktische handvatten en instrumenten voor de omgang met belangrijke uitdagingen in de werelderfgoedpraktijk. Reith|Hendriks dacht mee over het concept en deed tekst- en beeldredactie.

De publicatie is digitaal beschikbaar

Het raadsel van de sfinx


raadsel_van_de_sfinx_de_boekenwereld_oktober_2016_couperus_reith_psycheIn tijdschrift De Boekenwereld publiceerden we een verslag van een zoektocht naar de herkomst van een Couperus-tekening, gemaakt door Beb Reith: de Sfinx. Het geeft een mooie inkijk in de totstandkoming van de tekeningen van Reith voor de sprookjes Psyche en Fidessa van Couperus, de reproductietechnieken uit die tijd, de overdracht van het archief van Uitgeverij Veen naar het Rijksprentenkabinet en nog veel meer.

Lees het artikel (pdf)

Heruitgave sprookjes Louis Couperus


Psyche-en-Fidessa-door-Louis-Couperus-met-platen-van-Reith-coverOp 20 juni 2014 is de nieuwe editie van de sprookjes Psyche en Fidessa van Louis Couperus verschenen, uitgegeven door Reith|Hendriks. Deze uitgave is volledig geïllustreerd met tekeningen van B. Reith (1894-1974). In 1927 verscheen de beroemde editie van Psyche met een selectie van zijn tekeningen. Minder bekend is dat hij ook voor Fidessa illustraties maakte. Deze tekeningen zijn in het bezit van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, maar zijn nooit eerder gepubliceerd. Ook de illustraties die niet zijn gebruikt voor de verluchte editie van Psyche worden daar bewaard. Na bijna honderd jaar verschijnt dus eindelijk een integrale uitgave met álle beschikbare ‘sprookjestekeningen’, illustraties die Couperus zelf “bizonder mooi” vond.

Het gaat om een eigen initiatief van Reith|Hendriks, Maarten Reith is familie van de kunstenaar. Via crowdfunding is een deel van de financiering bijeengebracht voor deze bibliofiele of weelde-editie. Het boek is uitgevoerd in hetzelfde grote formaat als de editie uit de jaren twintig, met in totaal 75 illustraties. De tekeningen zijn allemaal gemaakt in Oostindische inkt, behalve één aquarel. De prenten passen in de Jugendstil of Art Nouveau van rond de eeuwwisseling.

De lancering van het boek vond plaats in het Louis Couperus Museum te Den Haag waar op dat moment de zomertentoonstelling aan Psyche en Fidessa is gewijd. Op deze expositie is werk van B. Reith te zien, uitgeleend door het Rijksmuseum. Het eerste exemplaar is aangeboden aan Caroline de Westenholz, oprichter en initiatiefnemer van het Louis Couperus Museum.

De projectwebsite sprookjesvancouperus.nl (boek bestellen)
De crowdfunding (campagne afgelopen)

Nieuwe HR-portal voor EUR


EUR - VNSGAlles eenvoudig digitaal kunnen regelen, dat wil de jongste generatie medewerkers. Daarom wordt de huidige HR-portal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vervangen door de nieuwe HR-portal (Fiori Portal Launchpad) met ontsluiting van de standaard en eigen Fiori scenario’s. Naast meer gebruiksgemak zijn er vanaf begin 2017 ook nieuwe functies beschikbaar.

Lees het artikel in VNSG Magazine (juni 2016)

Platform Toekomst Religieus Erfgoed


Platform Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (screenshot)Het interactieve platform www.toekomstreligieuserfgoed.nl is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. De ambitie is uit te groeien tot dé plek voor nieuws, opinie, kennis en met ruimte voor discussie en samenwerking op het gebied van Nederlands religieus erfgoed.

Wij zorgen mede voor de inrichting van het platform, community management, redactie, nieuwsbrief, twitter-account.

Position Paper Informatiehuis Cultureel Erfgoed


Laan van de LeefomgevingMedio 2016 treedt de Erfgoedwet in werking en in 2018 de Omgevingswet. Een landelijk dekkende digitale voorziening, aangeduid als de Laan van de Leefomgeving, gaat de doelen van beide wetten ondersteunen. In de Laan komen diverse ‘informatiehuizen’: Lucht, Bodem, Water, Natuur, Geluid, Cultureel erfgoed, Ruimte, Externe Veiligheid, Bouw, Afval. Hierin wordt data die in een domein beschikbaar is, omgezet naar informatieproducten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vervult de rol huismeester van het Informatiehuis Cultureel Erfgoed en haar dienstverlening wordt meer vraaggericht.

Begin dit jaar is een position paper afgerond waarin OCW aangeeft hoe ze invulling wil geven aan het Informatiehuis Cultureel Erfgoed. Voor dit document deden we ‘eindredactie-plus’: informatie herstructureren, leesbaarheid bevorderen (o.a. intro’s, kaders, koppen), tekstdelen toevoegen en een taalkundige check. Bovendien zijn voor de medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed intranetpagina’s en factsheets over het Informatiehuis Cultureel Erfgoed gemaakt.

Fietsnieuws voor professionals


fietsberaadReith | Hendriks levert ook fietsnieuws voor professionals bij gemeenten en andere organisaties. Onder meer via de websites  fietsberaad.nl en tourdeforce2020.nl. Een booming markt, nu de fiets steeds meer wordt gezien als oplossing voor tal van verkeers- en bereikbaarheidsproblemen met name voor de binnensteden. En waar vooral berichtgeving over innovatieve oplossingen meer dan welkom is.

www.fietsberaad.nl
tourdeforce2020.nl