Werken aan werelderfgoed


Het werelderfgoed in Nederland is goed beschermd. Toch zijn er ontwikkelingen die impact op het werelderfgoed hebben. De publicatie Werken aan werelderfgoed laat aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien welke kansen werelderfgoed biedt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Hierbij komen zes uitdagingen aan bod: ontwikkelingen in de omgeving, de zoektocht naar een nieuwe functie, herinrichting van het terrein of gebied, een gezonde exploitatie, bezoekers verleiden en geleiden en samenwerken met andere partijen.

Deze publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft voorbeelden, praktische handvatten en instrumenten voor de omgang met belangrijke uitdagingen in de werelderfgoedpraktijk. Reith|Hendriks dacht mee over het concept en deed tekst- en beeldredactie.

De publicatie is digitaal beschikbaar

Het raadsel van de sfinx


raadsel_van_de_sfinx_de_boekenwereld_oktober_2016_couperus_reith_psycheIn tijdschrift De Boekenwereld publiceerden we een verslag van een zoektocht naar de herkomst van een Couperus-tekening, gemaakt door Beb Reith: de Sfinx. Het geeft een mooie inkijk in de totstandkoming van de tekeningen van Reith voor de sprookjes Psyche en Fidessa van Couperus, de reproductietechnieken uit die tijd, de overdracht van het archief van Uitgeverij Veen naar het Rijksprentenkabinet en nog veel meer.

Lees het artikel (pdf)

Nieuwe HR-portal voor EUR


EUR - VNSGAlles eenvoudig digitaal kunnen regelen, dat wil de jongste generatie medewerkers. Daarom wordt de huidige HR-portal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vervangen door de nieuwe HR-portal (Fiori Portal Launchpad) met ontsluiting van de standaard en eigen Fiori scenario’s. Naast meer gebruiksgemak zijn er vanaf begin 2017 ook nieuwe functies beschikbaar.

Lees het artikel in VNSG Magazine (juni 2016)

Platform Toekomst Religieus Erfgoed


Platform Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (screenshot)Het interactieve platform www.toekomstreligieuserfgoed.nl is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. De ambitie is uit te groeien tot dé plek voor nieuws, opinie, kennis en met ruimte voor discussie en samenwerking op het gebied van Nederlands religieus erfgoed.

Wij zorgen mede voor de inrichting van het platform, community management, redactie, nieuwsbrief, twitter-account.

Position Paper Informatiehuis Cultureel Erfgoed


Laan van de LeefomgevingMedio 2016 treedt de Erfgoedwet in werking en in 2018 de Omgevingswet. Een landelijk dekkende digitale voorziening, aangeduid als de Laan van de Leefomgeving, gaat de doelen van beide wetten ondersteunen. In de Laan komen diverse ‘informatiehuizen’: Lucht, Bodem, Water, Natuur, Geluid, Cultureel erfgoed, Ruimte, Externe Veiligheid, Bouw, Afval. Hierin wordt data die in een domein beschikbaar is, omgezet naar informatieproducten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vervult de rol huismeester van het Informatiehuis Cultureel Erfgoed en haar dienstverlening wordt meer vraaggericht.

Begin dit jaar is een position paper afgerond waarin OCW aangeeft hoe ze invulling wil geven aan het Informatiehuis Cultureel Erfgoed. Voor dit document deden we ‘eindredactie-plus’: informatie herstructureren, leesbaarheid bevorderen (o.a. intro’s, kaders, koppen), tekstdelen toevoegen en een taalkundige check. Bovendien zijn voor de medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed intranetpagina’s en factsheets over het Informatiehuis Cultureel Erfgoed gemaakt.

Fietsnieuws voor professionals


fietsberaadReith | Hendriks levert ook fietsnieuws voor professionals bij gemeenten en andere organisaties. Onder meer via de websites  fietsberaad.nl en tourdeforce2020.nl. Een booming markt, nu de fiets steeds meer wordt gezien als oplossing voor tal van verkeers- en bereikbaarheidsproblemen met name voor de binnensteden. En waar vooral berichtgeving over innovatieve oplossingen meer dan welkom is.

www.fietsberaad.nl
tourdeforce2020.nl

EV-Box


EV-BoxEV-Box, is ontwikkelaar en producent van laadoplossingen voor elektrische auto’s. We hielpen met redactie en inrichten van hun nieuwe website (in 2016).

Bekijk de website

Het einde van de krekelspecialist


Langzaam maar zeker verandert het kennismanagement in de publieke sector. Huisbibliotheken worden gesloten en organisatiewiki’s geopend. ‘Wandelende encyclopedieën’ maken plaats voor roulerende kenniswerkers. Het tijdperk van de krekelspecialist in vaste overheidsdienst lijkt definitief voorbij. Toch gaat de overheid nog bij lange na niet optimaal om met haar behoefte aan kennis. De vraag is of de huidige instrumenten toereikend zijn voor de uitdagingen die vergrijzing, bezuinigingen en complexe opgaven aan publieke organisaties stellen. Wij schreven mee aan het boek ‘Het einde van de Krekelspecialist. Nieuwe uitdagingen voor kennismanagement in de publieke sector’.

>>>Meer info en bestellen    >>>Recensie (pdf)

12 mei 2015: Congres Verkeer in de slimme stad


verkeerNa het succesvolle Grote Big Data Congres organiseerde VERKEERSNET, uitgegeven door Reith | Hendriks, opnieuw een congres waarin ICT en verkeer centraal staan.  En we kunnen terugkijken op een uitermate geslaagde bijeenkomst. Met een aantal spraakmakende bijdragen in de plenaire ochtendsessie en zeer informatieve bijdragen in de middagstreams. De opzet van het tweede Grote Verkeersnet Jaarcongres – de ontmoeting van verkeerskundigen, planologen en stedenbouwers rond het thema smart city – kwam uitstekend uit de verf. Daarnaast werd de uitstekende organisatie van de dag door veel deelnemers geroemd.

Fietspatronen in Nederland


fietspatronenDe Universiteit van Amsterdam verrichtte een aantal studies rond de ontwikkeling van het fietsverkeer. Want hoewel er veel wordt gefietst in Nederland, is relatief weinig bekend over factoren die het fietsgebruik beïnvloeden. Maar hoe zorg je ervoor dat deze wetenschappelijke kennis toegankelijk wordt voor een breed publiek?
Dat is één van de specialiteiten van Reith | Hendriks. We vertaalden de verschillende onderzoeken naar goed leesbare artikelen en bundelden die in een speciale publicatie voor CROW.
U kunt het gratis downloaden op de website van CROW Fietsberaad.